RODO - Studio Tańca ESKA

Przejdź do treści


Regulamin RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Tańca ESKA Anna Grygo, ul. Osiedlowa 2A/1 , 16-300 Augustów, Nip: 846 157 43 12, Regon: 368679328
Przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:
  • imię i nazwisko, nr. telefonu w przypadku zapisu     na zajęcia
  • imię i nazwisko, nr. pesel, adres zamieszkania,     adres e-mail, nr. telefonu w przypadku organizacji np. obozów tanecznych,     udziału w Ogólnopolskich Turniejach Tańca itp.
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Szkoła Tańca ESKA Anna Grygo. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Biuro Szkoła Tańca ESKA Anna Grygo, ul. Wojska Polskiego 8, lok. 1 piętro, 16-300 Augustów, lub email: rodo.szkolatancaeska@op.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Biuro Szkoła Tańca ESKA Anna Grygo, ul. Wojska Polskiego 8, lok. 1 piętro, 16-300 Augustów, lub email: rodo.szkolatancaeska@op.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu oferty szkoły tańca. Szkoła Tańca ESKA nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Szkoła Tańca ESKA Anna Grygo.
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług  jak również w celach statystycznych.
6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa w naszej placówce.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:  rodo.szkolatancaeska@op.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Biuro Szkoła Tańca ESKA Anna Grygo, ul. Wojska Polskiego 8, lok. 1 piętro, 16-300 Augustów, lub email: rodo.szkolatancaeska@op.pl

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
Szkoła Tańca ESKA Anna Grygo
Wróć do spisu treści